BRANDBEVEILIGING  -  TECHNISCH ONDERHOUD  -  
MONTAGE  -  HUIZEN (NH) - 06 50 51 49 88

 
home
nieuws
brandvertragers
compartimenten
pleziervaart
woningen
onderhoud
projectering
certificering
fotogallerij
links
contactgegevens

 

Certificering en normen.

Brandvertragers.

 • Alle geleverde en toegepaste brandvertragers voldoen aan:
  • ISO 6940/41
  • NEN 6065 klasse 1/2
  • NEN 6063
  • NEN-EN1101&1102

Regelgeving betreffende brandveiligheid.

 • Woningwet met bouwbesluit (gebouwen en omgeving)
 • Arbowet (veiligheid op de werkplek)
 • Milieuwet (veiligheid en overlast)
 • Brandweerwet (gebruiksvergunningen)
 • Normen (specifieke toepassingen)

Blustoestellen.

 • Alle geleverde en gemonteerde blustoestellen voldoen aan
  • NEN-EN 3-7 deel 1 t/m 10
  • NEN 2559 en NEN 2659 (onderhoud)
  • CE markering
  • Richtlijn 96/98/EG MED (Marine Equipment Directive)
  • VGS/ADR

Certificering.

Alle door ons uitgevoerde werkzaamheden met betrekking tot

 • brandvertraging
 • brandwerende doorvoeringen
 • producten voor brandvertraging/brandwerendheid

worden door onze leverancier gecertificeerd enkel als de montage, applicatie en/of impregnering door ons is uitgevoerd.

Gecertificeerd onderhoud.

Alle door ons uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden met betrekking tot

 • draagbare- en verrijdbare blusmiddelen
 • brandslanghaspels
 • droge stijgleidingen/ ondergrondse persleidingen

worden door ons uitgevoerd comform

 • de R.E.O.B. certificering
 • VCA certificering
 • VOP/VAK ROVC
 • EHBO/BHV1/2
 • CCVb/CCVadr
 • USA: NFPA / U.S.C.G / FM / NMMA / R.I.N.A. / DNV / United States Coast Guard
 • DUITSLAND: RSE / GGVSE / TUV

Standaard overeenkomst uitsluiting aansprakelijkheid.

Binnen uw bedrijf/woning moeten wij activiteiten ontplooien welke gevolgen kunnen hebben die op dat moment, maar ook in een later stadium, ontstaan. Ter voorkoming van aansprakelijkheidsstelling door u, verzoeken wij u hierbij deze overeenkomst te lezen en te ondertekenen. Het betreft hier; het brandvertragend behandelen van materialen volgens de de daarvoor geldende NEN norm en/of wettelijke voorschriften. Acceptatie van bijgevoegde offerte; uitsluitend in combinatie met een getekende overeenkomst.

RISICO'S:
Impregneren/appliceren wordt uitgevoerd door; lage druk verstuiving, schilderen rollen of dompelen. Hierdoor ontstaat een spuitnevel, verspatting of lekken in de richting/nabijheid van te behandelen object.
Tijdens deze behandeling is het mogelijk dat materialen welke niet behandeld moeten worden in contact komen met de impregneer/applicatievloeistof.
Hierbij valt te denken aan vloeren, ramen, gordijnroede e.d. Sommige materialen zoals roestvast staal, koper, glas, aluminium en tal van andere materialen kunnen bij het in contact komen van eerder genoemde vloeistoffen, vlekjes en/of spatten gaan vertonen welke lastig- of niet te verwijderen zijn.

WAAROM UITSLUITING VERANTWOORDING?
Ondanks dat wij alle maatregelen zullen treffen voor- en tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden ter voorkoming van eerder bedoeld risico, sluiten wij van onze zijde alle verantwoording uit die in een later stadium te voorschijn kunnen komen. Soms is het technisch niet mogelijk om alle risico uit te sluiten. Hierbij valt te denken aan de gordijnroede, gordijnhaakjes of loodlijn in gordijnen. Deze kunnen niet verwijderd worden door de insluiting in de stof.

UITSLUITING;
Ons bedrijf kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schades welke voortvloeien uit voornoemde activiteiten gelijktijdig, tijdens of achteraf vastgesteld en als direct gevolg daarvan.

VERKLARING;
Deze overeenkomst is getekend door een bevoegde persoon van bovengenoemd bedrijf, instelling, stichting, particulier etc. en verklaart de tekst gelezen en begrepen te hebben.

Deze en soortgelijke overeenkomsten worden door ons toegepast bij meerdere vormen van montage, onderhoud, applicatie en impregneren.