BRANDBEVEILIGING  -  TECHNISCH ONDERHOUD  -  
MONTAGE  -  HUIZEN (NH) - 06 50 51 49 88

 
home
nieuws
brandvertragers
compartimenten
pleziervaart
woningen
onderhoud
projectering
certificering
fotogallerij
links
contactgegevens

 


Per 1 april 2016 zijn wij dealer van EcoSafety Veiligheidsmaterialen.
 

P E R S B E R I C H T

 

Stichting Huizer Botters

Persbericht d.d. 25-08-2015.

Brandbeveiliging Gooi & Vecht sponsort de Stichting Huizer Botters

Al geruime tijd is het brandbeveiligingsbedrijf Gooi & Vecht niet alleen actief in onze omgeving , maar heeft het bedrijf een landelijke bekendheid gekregen op basis van kennis, kunde, kwaliteit en prijs. Een goedlopend en kwalitatief hoogstaand Huizer bedrijf is als sponsor zeer welkom. Daarnaast is de directeur Paul Baesjou een fervent watersporter en heeft hij al meermalen bij de Stichting Jachthaven Huizen de ligplaatshouders geadviseerd in zake de brandbeveiliging van hun schip en de wettelijke eisen die aan preventie aan boord worden gesteld. Een bedrijf waarvan de directeur een duidelijk nautische affiniteit heeft.

Op 21 augustus tekenden de heer Paul Baesjou en onze secretaris Frans Kolk het sponsorcontract.

Paul wil de botters en de botterwerf in natura ondersteunen door zowel de botters als de botterwerf van adequate brandbeveiliging te voorzien. In zijn ogen zijn de botters dermate unieke stukken erfgoed dat je er niet aan moet denken dat er een door brand verloren gaat.

Frans Kolk is blij met de ondersteuning door Gooi & Vecht. "Het helpt enorm om te weten dat we er technisch alles aan gedaan hebben om onze ‘oude’ houten schuiten zoveel mogelijk te behoeden voor verwoesting door brand. Bovendien: nu we per 1 oktober eindelijk onze domicilie in de Botterwerf kunnen gaan vestigen, we dan een thuis hebben en dus de ruimte hebben om met elkaar de botters optimaal te kunnen beheren moet ik er niet aan denken dit alles door een brand weer kwijt te raken.

Fijn dat Gooi & Vecht ons zowel in natura als met kennis en kunde wil steunen. Dat geeft ons weer de financiële ruimte om op drie fronten te blijven opereren. Het varen met de botters, de restauratie van de HZ108 en het inrichten van de botterwerf die we per 1 oktober zullen gaan huren van de Gemeente Huizen."

====================================================================

foto Stg Huizer Botters
Voor meer info:
bel Frans Kolk, mobiel 06-51509341