BRANDBEVEILIGING  -  TECHNISCH ONDERHOUD  -  
MONTAGE  -  HUIZEN (NH) - 06 50 51 49 88

 
home
nieuws
brandvertragers
compartimenten
pleziervaart
woningen
onderhoud
projectering
certificering
fotogallerij
links
contactgegevens

 

Pleziervaart.

In de Nederlandse normen NEN-EN ISO 9094-2 en 9094-1, die comform de Europeese norm zijn, staan de voorschriften waaraan nieuwbouw pleziervaartuigen moeten voldoen.
De schepen die verkocht zijn voldoen aan deze norm......., maar hoe is het met het reguliere onderhoud?
Als scheepseigenaar laat u ieder jaar uw schip onderhouden; het onderwaterschip wordt voorzien van een nieuwe laag antifouling, de romp wordt gepoetst, het interieur gereinigd en de motor en keerkoppeling voorzien van nieuwe filters, impeler, multiriem en olie.

Maar wie controleert uw brandbeveiliging, uw blussers, rookmelders en stand-alone blusinstallatie in het motorruim? En hoe is het geregeld bij oudere schepen die op de Nederlandse wateren rondvaren; voldoet het schip dat naast u ligt wel aan de eisen?
Wij organiseren voor watersportverenigingen, jachthavens en stichtingen speciale controledagen, waarbij collectief aan alle scheepseigenaren de mogelijkheid geboden wordt de blusmiddelen te laten controleren.
Draagbare blusmiddelen, stand-alone blusautomaten, volautomaten of handbediend, rookmelders, blusdekens, CO2-detectors en koolmonoxide detectors.
Door ons ingebouwd, gecontroleerd en onderhouden volgens de NEN-EN norm.
Wij betrekken onze marine-protectionartikelen van Nederlands grootste leverancier.
Vrijbljvende offerte voor levering, brandvertragend behandelen en onderhoud van blusmiddelen en scheepsmotoren of een combinatie van deze kunt u aanvragen via E-mail.